Suche

Erweiterte Literatursuche

Ariadne Pfad:

Inhalt

Detailanzeige

Aufsatz (Zeitschrift) zugänglich unter
URN:
Titel
Denkactiviteiten, onderzoekend leren en de rol van de docent
Autoren ; ;
OriginalveröffentlichungNieuwe Wiskrant 31 (2012) 4, S. 9-12 ZDB
Dokument
Lizenz des Dokumentes Lizenz-Logo 
Schlagwörter (Deutsch)Mathematik; Forschendes Lernen; Entdeckendes Lernen; Entdeckender Unterricht; Fachdidaktik; Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht; Niederlande
TeildisziplinFachdidaktik/mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer
DokumentartAufsatz (Zeitschrift)
ISSN0928-7167
SpracheSonst.
Erscheinungsjahr
Begutachtungsstatus(Verlags-)Lektorat
Abstract (Sonst.):Leerlingen leren nadenken, leerlingen aanzetten tot een onderzoekende houding, dat zijn zaken die sterk in de belangstelling staan. Maar hoe realiseer je dit als docent in je eigen klas? Binnen het Primasproject is een nascholingscursus hiervoor ontwikkeld. Michiel Doorman, Henk van der Kooij en Ad Mooldijk geven enkele voorbeelden, met als toegift een werkblad over algebrapiramides voor een leuke les. (DIPF/Orig.)
StatistikAnzahl der Zugriffe auf dieses Dokument Anzahl der Zugriffe auf dieses Dokument
PrüfsummenPrüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis
Eintrag erfolgte am22.02.2013
Empfohlene ZitierungDoorman, Michiel; van der Kooij, Henk; Mooldijk, Ad: Denkactiviteiten, onderzoekend leren en de rol van de docent - In: Nieuwe Wiskrant 31 (2012) 4, S. 9-12 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-71300
Dateien exportieren

Inhalt auf sozialen Plattformen teilen (nur vorhanden, wenn Javascript eingeschaltet ist)